< tilbage 27-02-2024 - 00:13

Stop for kollektiv Råderet

Tranehavens økonomi bliver belastet i et omfang som ikke er hensigtsmæssigt

Den økonomiske udvikling i den almene sektor er den, at der stilles større krav til at få henlagt/opsparet penge nok, så man tilsikrer at den enkelte afdeling kan afholde de fremtidige vedligeholdelsesopgaver.

I den anledning ser man på alt hvad der belaster afdelingens økonomi, og der er den kollektive råderet i spil.

Beboere i Tranehaven har igennem en længere årrække haft mulighed for, at gør brug af den kollektive råderet.

Ved en konkret gennemregning er det konstateret, at Tranehavens økonomi bliver belastet i et omfang som ikke er hensigtsmæssigt.

Derfor er der truffet en ansvarlig men nødvendig beslutning, om at stoppe for den kollektive råderet her og nu.

Når Tranehaven afholder sit årlige afdelingsmøde i september 2024, vil dette punkt være på dagsorden til debat, om muligheden for at kunne genoptage kollektiv rådet, i nogle andre faste rammer end tilfældet er i dag.

 

MVH Ejendomskontoret

< Tilbage