HUSDYRREGULATIV FOR TRANEMOSEGÅRD
AFDELING 4 – TRANEHAVEN

Husdyr

  • Det er ikke tilladt at holde hund eller kat.
  • Pasning i kortere perioder er tilladt, men Ejendomskontoret skal orienteres og hundeansvarsforsikring skal forevises ved pasning.
  • Husk at du som ”dyrepasser” skal sørge for fjernelse af hundens efterladenskaber.
  • Husdyr må ikke være til gene for øvrige beboere.
  • De beboere der tidligere har fået dispensation til hund eller kat må kun have dem indtil de dør - de må altså ikke anskaffe sig en ny hund eller kat.
  • Hunde skal altid føres i snor


Det er altid tilladt at holde en servicehund, hvis man fremviser gyldig dokumentation.

Begrebet servicehund er bedst kendt under det tidligere navn ”førerhund”. I dag er begrebet udvidet til at omfatte mange andre områder: diabeteshunde, epilepsihunde, hørehunde, PTSD-servicehunde mv.

Personer med vedvarende fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, der er afhængige af en servicehund, har altid ret til at holde servicehund i en almen bolig, uanset bestemmelserne i husordenen