Vaskerier

I Tranehaven er der vaskerier og tørrerum beliggende i alle boligblokke i kælderen.
Vaskerierne er gratis og der er åbent fra klokken 07.00 - 21.00 året rundt.

Adgang til vaskerierne og reservation af maskinerne foregår ved hjælp af en vaskechip, som bliver udleveret ved din indflytning. Chippen giver adgang til vaskeriet i din blok.

Det er muligt at reservere op til to vasketider af gangen. Vasketuren bortfalder, hvis maskinerne ikke er i brug, senest 2 timer efter den reserverede tid.

Tider vaskeri

 • Tur 1: kl. 07.00 - 12.00
 • Tur 2: kl. 12.00 - 16.00
 • Tur 3: kl. 16.00 - 21.00

Tørrerum
 • Tørrerum er forbeholdt vasketur 1 og 3.
 • Tørrerum reserveres med vasketur.
 • HUSK at vasketiden fra 12-16 er uden tørrerum.

Praktisk vaskeinformation
 • Ved bookning af vasketur (dato og tid) HUSK at booke tilhørende tørrerum separat. Hvis ikke tørrerum bookes, kan andre beboere frir gå ind og ud af tørrerummet.
 • Ved afslutning af vasketur gå derefter ind i kalenderen på bookingsystemet og tryk på det røde kryds i højre side ud fra vaskemaskine 1 og 2, så er du logget ud af din vasketur.
 • HUSK ikke at trykke på det røde kryds ud for booking af tørrerummet.

HAR DU MISTET DIN VASKECHIP?
Det koster penge hvis du mister vaskechippen. (Prisen kan du få oplyst hos ejendomskontoret). Ny vaskechip kan bestilles på ejendomskontoret.
Det er kun muligt at have en vaskechip pr. husstand.

REGLER FOR BRUG AF VASKERIER

 • Det er kun afdelingens beboere, der må benytte vaskerierne.
 • Rengør altid vaskeri og tørrerum efter brug.
 • Afvask/tørring af maskiner.
 • Afrens fnugfilter, både i vaskekælder og tørrerum.
 • Fej gulvet, eventuelt vask.
 • Bortskaf affald.
 • Maskinerne må kun benyttes af personer over 16 år.
 • Maskinerne må ikke benyttes til affarvning/klorin eller lign.
 • Maskinerne må ikke benyttes til tæpper med gummibagside.
 • Tobaksrygning og alkohol er ikke tilladt.
 • Efterladt tøj betragtes som affald og smides ud hver fredag.
 • Vaskebolde med sæbe (helst flydende) skal ind i maskinen.
 • Skraldespanden er kun til vaskeriaffald.
 • Skade som følge af forkert brug af maskinerne er eget ansvar.
 • Alt inventar i vaskeri og tørrerum må ikke fjernes.

Grundet registrering SKAL man logge ud når man er færdig med sin vasketid!

Fejlmelding:
Kontakt Ejendomskontoret Tlf. 88 19 01 95

Klik på billederne for at se dem i fuld størrelse.