Altaner i Tranehaven.

Det er ikke tilladt at tilberede mad, herunder alle former for grill på altanerne.

Blomsterkasser skal holdes i forsvarlig stand og må ikke være til gene for underboerne, f.eks. ved overdreven vanding.

Det er ikke tilladt at ændre på altanens udseende ej heller male den. Desuden må man heller ikke bruge altanen til opmagasinering, så det er til gene for omkring- boende.

Markiser kan tillades, men der skal først ansøges/godkendes på Ejendomskontoret.