< tilbage 04-01-2023 - 15:50

1329 lejemål går sammen i et af de største driftssamarbejder på Vestegnen

Driftsfællesskabet med Tranehaven, Moserne og Tranevænget.
De tre boligafdelinger skal nu drives effektivt med flere fælles medarbejdere og maskinparker.

Det startede for to et halvt år siden, hvor Moserne og Tranehaven gik sammen om at drifte deres boligafdelinger. De to boligafdelinger har sparet godt en million kroner om året i deres driftsfællesskab. Det er fx sket ved, at deles om maskiner og har øget produktiviteten med flere fælles medarbejdere.

 

Mest muligt for pengene

Vejen hertil, hvor det nu er tre boligafdelinger, der har slået sig sammen om driften, har været fyldt med bump og børnesygdomme, Der er mange, der har det svært med forandringer, og der har været bekymringer i forhold til, om servicen bliver dårligere, om ejendomskontoret skal flyttes, om åbningstiderne bliver ændret, at man måske så ikke kender ejendomsfunktionærerne, og at tingene i det hele taget ikke er, som de plejer at være. Men til syvende og sidst drejer det sig om, at vores husleje skal stige mindst muligt. Der er kommet en ny driftsbekendtgørelse, der på landsplan har sat rammerne for, hvordan boligorganisationer skal spare op til at vedligeholde boligerne. Derudover skal de almene boligområder med effektiviseringsaftalen spare 1,8 mia. kr. på driften inden år 2026. Det er er derfor en kendsgerning, at vi skal spare. Samtidig vil vi gerne have så meget som muligt for pengene og stige så lidt som muligt i husleje. Derfor er det vigtigt, godt og smart at lave driftsamarbejde.

 

Organisationsbestyrelsen, der er juridisk- og økonomisk ansvarlige for hele selskabet, er gået all in på opgaven. Organisationsbestyrelsen sætter retningen. De har virkelig ønsket en helhedsorienteret plan, hvor lejerne får mest muligt for pengene. Det har taget mere end fire år at få flyttet og ændret de gode gamle vaner. Med det øgede fokus på henlæggelser til vedligeholdelse og prisstigninger på stort set alle områder, er effektiviseringer og fællesudbud et meget vigtigt redskab i boligafdelingerne.

 

Samarbejdet starter for alvor til nytår

Minimum hvert kvartal mødes formændende for de tre afdelinger i en politisk styregruppe. Driftsamarbejdet udvikler sig over tid. I første omgang bliver personalet lagt sammen. På den måde bruger man medarbejdernes kompetencer bedst muligt, og man kan hjælpe hinanden ved specialistopgaver, sygdom og ferier. Men vi vil også gå sammen om at købe maskiner og andet materiel og dermed opnå en økonomisk gevinst. Det bliver de enkelte afdelingsbestyrelser, som kommer til at sætte serviceniveauet i egen boligafdeling. Det er ikke en ændring den almindelige beboer vil lægge mærke til. For i driften betyder det, at de skal til at begynde at registrere deres tidsforbrug for hver boligafdeling. Dermed sikres, at alle får den service, de er berettiget til. Udgifter, tids- og maskinforbrug skal fordeles efter medenstående forholdstal.

 

Fordelingsnøglen mellem Moserne, Tranehaven og Tranevænget er beregnet ud fra den gennemsnitlige størrelse på grundareal, bebyggede kvadratmeter, størrelse på udendørsarealer og antal lejemål. Det betyder, at driftsomkostninger fordeles med: 40 % til Moserne med 560 lejemål, 23 % til Tranehaven med 312 lejemål og 37 % til Tranevænget med 457 lejemål.

< Tilbage