Budget og regnskab.

Her kan du se de budgetter som bliver godkendt på de årlige afdelingsmøder, samt de afsluttede regnskaber for samme periode.

Budgettet viser de forventede udgifter og indtægter i et år, mens årsregnskabet er de reelle indtægter og udgifter.

Det er altid afdelingsmødet (beboerne), som godkender boligafdelingens budget og i de fleste boligafdelinger også årsregnskabet. Nogle steder har beboerne givet afdelingsbestyrelsen myndighed til at godkende boligafdelingens årsregnskab.I Tranehaven er det afdelingsbestyrelsen som godkender årsregnskabet og foreligger det for afdelingsmødet.