Tranehavens lejerforening

Hvad er en lejerforening ?

 

Lejerforeningen er medlem af Lejernes Landsorganisation(LLO),  der bistår lejerforeningen, når der er behov herfor.Lejerforeningen og LLO er med til at sikre,  at lejernes beboer-demokratiske rettigheder respekteres. 

Lejerforeningen kan give hjælp til den enkelte lejer i f.eks.fraflyttersager,  husordensager og sager omkring vedligeholdelses problemer. 

Kan der ikke opnås enighed i en sag, der vedrører den enkelte lejer eller beboerne i fællesskab,  kan sagerne sendes til LLO Hovedstaden, Vester Voldgade 9 1552 København V. Der er et mindre gebyr,men som medlem af lejerforeningen skal man ikke selv betale.