Medlemsbetingelser

Medlemskabet: Et medlemskab i Tranemosegårds Motionsklub er personligt og kan derfor ikke deles med andre, eller overdrages til anden person. Personer uden gyldigt medlemskab har ingen adgang i træningsområdet, uden en godkendelse.

Medlemskort: Medbring altid gyldigt medlemskort ved træning i Tranemosegårds Motionsklub. For glemt medlemskort opkræves et gebyr på den til enhver tid gældende pris. Det samme gælder ved mistet kort.

Betaling via betaling Service: Ved oprettelse af et PBS medlemskab, betales kontant i centret eller via nettet frem til den første PBS trækning. Herefter trækkes den månedlige ydelse automatisk fra medlemmets bankkonto i begyndelsen af hver kalendermåned, indtil aftalen personligt afmeldes i centeret. Ønsker man at opsige sit medlemskab snarest, skal dette ske inden den 15. i måneden. Der pålægges et administrations gebyr på 6 kr. pr. månedstrækning.

Personer under 18 år kan ikke indgå en PBS aftale uden en værges underskrift. Ændring af medlemsbetingelser: Tranemosegårds Motionsklub kan med 30 dages varsel, ændre medlemsbetingelserne. Tranemosegårds Motionsklub kan med 14 dages varsel ændre i udstyr, åbningstider og lokaler ved opslag i centret.

Aldersgrænse: Personer under 15 år må ikke færdes i træningsområdet uden en godkendelse fra en medarbejder i Tranemosegårds Motionsklub. Dog må babyer gerne medbringes i lift eller lignende.

Ophold i Tranemosegårds Motionsklub: Al træning sker på eget ansvar. Det er medlemmets eget ansvar, at træne på så forsvarlig vis, at man ikke er til skade for sig selv eller andre. Tranemosegårds Motionsklub påtager sig ikke ansvar for hændeligt uheld.

Doping: Tranemosegårds Motionsklub er ikke medlem af Anti Doping Danmark. Men skulle klubben at et medlem bruger doping og ikke godkendte midler, kan Tranemosegårds Motionsklub bortvise et medlem, med påbud om at medlemet får udført en doping test, indtil medlemskab kan genoptages.

Udelukkelse af medlem: Tranemosegårds Motionsklub kan til enhver tid afbryde et medlemskab med øjeblikkelig virkning. I grove tilfælde af brud på medlemsbetingelserne, sker der ikke tilbage betaling af forudbetalt kontingent.

Værdigenstande: Lido fitness anbefaler, at man låser sine værdigenstande inde i et skab under træning. Hængelåse kan købes i receptionen. Skabene er kun til låns, og skal derfor være ryddet ved lukketid. Låse som efter lukketid ikke er fjernet, vil blive klippet op.

Påklædning (anbefalet): Al færden i træningsområdet, ønskes at foregå i indendørs sko samt i trænings tøj. Vi anbefaler cykelbukser til cykling.

Orden: Da Tranemosegårds Motionsklub, er en frivillig organisation, henstiller vi til at alle medlemer rydder op efter sig selv, dvs. ved bla. brug af vægte, sættes disse på plads efter brug, skulle der gå noget i stykker, venligst gør os det bemærket.